webmarketing

De beleving en image-uitstraling van een bedrijf of merk dien je terug te zien op de internetsite. Daarmee heeft de website een strategische meerwaarde. Dit start vrijwel altijd met een vertaling van de huisstijl naar het ontwerp van de website waarbij dan tevens, vanuit het gewenste imago en het communicatieplatform, de beelden, lay-out en de (web-)tekstopzet verder worden ingevuld. Er wordt natuurlijk ook naar functionele en technische aspecten gekeken evenals naar de doelmatigheid van de site. Wij werken met geselecteerde bureaus met vooraf, duidelijk opgestelde projectfasering en begroting.