Evenementen-marketing

De realiteit van belevingsmarketing vraagt om het bouwen aan identiteit. Het omzetten van een dna-profiel naar een tastbare ziel. Evenementenmarketing zou als onderdeel een bijdrage kunnen leveren. Immers alle primaire zintuigen worden geprikkeld gedurende een evenement (het warme gevoel). Op een evenement is het daadwerkelijk zien, horen, voelen, ruiken en proeven. 

In vervolg van dit hoofdstuk leest u enkele casus van thema-evenementen. Onze werkwijze blijft altijd maatwerk!